Margarita Donkeys

24 ” x 48″ | Acrylic on canvas | 2018

 

margarita donkeys painting by LJ Lindhurst